តំណរភ្ជាប់
 1. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
  http://www.moc.gov.kh
 2. ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
  http://www.maff.gov.kh
 3. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  http://www.cambodia.gov.kh
 4. ក្រសួងវប្បធ៌ម និង វិចិត្រសិល្បៈ
  http://www.mcfa.gov.kh
 5. ក្រសួងការពារជាតិ
  http://www.mond.gov.kh
 6. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
  http://www.mef.gov.kh
 7. ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា
  http://www.moeys.gov.kh
 8. ក្រសួងបរិស្ថាន
  http://www.moe.gov.kh
 9. ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
  http://www.mfaic.gov.kh
 10. ក្រសួងសុខាភិបាល
  http://www.moh.gov.kh
 11. ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
  http://www.mime.gov.kh
 12. ក្រសួងព៌ត័មាន
  http://www.information.gov.kh
 13. ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  http://www.interior.gov.kh
 14. អាជ្ញាធរជាតិអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព៌ត័មាន
  http://www.nida.gov.kh
 15. ក្រសួងយុត្តិធ៌ម
  http://www.moj.gov.kh
 16. ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
  http://www.mlv.gov.kh
 17. ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
  http://www.mlmupc.gov.kh
 18. សាលារាជធានីភ្នំពេញ
  http://www.phnompenh.gov.kh
 19. ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច
  http://www.mnasrl.gov.kh
 20. បេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ
  http://www.un.int/cambodia
 21. ក្រសួងផែនការ
  http://www.mop.gov.kh
 22. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
  http://www.mptc.gov.kh
 23. ក្រសួងសាធារណការនិង​ដឹកជិញ្ជូន
  http://www.mpwt.gov.kh
 24. ក្រសួងធម្មកានិង​សាសនា
  http://www.mocar.gov.kh
 25. ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
  http://www.mrd.gov.kh
 26. លេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
  http://www.civilaviation.gov.kh
 27. លេខាធិការដ្ឋាននៃសេវាសាធារណៈ
  http://www.sspf.gov.kh
 28. អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា
  http://www.mosalvy.gov.kh
 29. ក្រសួងទេសចរណ៍
  http://www.mot.gov.kh
 30. ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
  http://www.mowram.gov.kh
 31. ក្រសួងកិច្ចការនារី
  http://www.mwva.gov.kh
 32. រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  http://www.cambodia.gov.kh
 33. Golden Rice Cambodia
  www.goldenricecambodia.com
 34. Cambodia Rice Federation
  www.crf.org.kh
 35. Mekong Oryza
  www.mekongoryza.com
តំណរភ្ជាប់
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
World Rice Quotes Comparison
(Update: 2020-January-01)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 732 611 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2017 2018 2019 2020
1.មករា 48,820 62,623 59,625 50,540
2.កុម្ភះ 60,731 47,809 52,861 86,049
3.មិនា 57.127 50,683 58,335 94,449
4.មេសា 45,716 36,239 42,942 69,304
5.ឧសភា 45,243 42,865 36,409 55,845
6.មិថុនា 30,925 31,318 31,366 41,563
7.កក្កដា 27,354 25,543 26,475 28,413
8.សីហា 56,274 44,558 34,032 22,130
9.កញ្ញា 49,776 47,626 56,541 ---
10.តុលា 70,149 45,543 59,354 ---
11.វិច្ឆការ 70,122 62,433 56,209 ---
12.ធ្នូ 73,442 128,985 106,139 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 635,679 626,225 620,264 448,203
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.